​ក្នុងអំឡុងពេល​កើនឡើង​កម្ដៅ​ធ្វើឲ្យ​កុមារ​ប្រឈម​នឹង​ជំងឺ​ពងបែក​ដៃ​ជើង​និង​មាត់​

March 22, 2019 Khmer News Live 0

​ភ្នំពេញ ​: ក្រសួង​សុខាភិបាល​បាន​រក​ឃើញ​ការកើនឡើង​នៃ​ករណី​ជំងឺ​ពងបែក​ដៃជើង​មាត់​នៅលើ​កុមារ​អាយុ​ក្រោម 5​ឆ្នាំ​និង​ករណី​ខ្លះ​មាន​សភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដែល​ត្រូវ​សម្រាក​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​កុមារ​ដើម្បី​សង្គ្រោះបន្ទាន់​នៅក្នុង​អំឡុងពេល​នៃ​ការកើនឡើង​កម្ដៅ​ ។​ […]

No Image

ថ្លៃ​ចំណាយ​ផ្សេងៗ​ខ្ពស់​ពេក ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នករស់​នៅ​ទីក្រុង​ញ៉ូយក ចង់​រត់ចោល​ក្រុង​មួយនេះ​

March 22, 2019 Khmer News Live 0

ថ្លៃ​ចំណាយ​ផ្សេងៗ​ខ្ពស់​ពេក ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នករស់​នៅ​ទីក្រុង​ញ៉ូយក ចង់​រត់ចោល​ក្រុង​មួយនេះ​

No Image

ជប៉ុន​បង្ហាញ​ពិធី​លៀង​តែ ដល់​និស្សិត​ខ្មែរ ផ្សារ​ភ្ជាប់​ទំនាក់ទំនង​វប្បធម៌​នៃ​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ

March 22, 2019 Khmer News Live 0

ជប៉ុន​បង្ហាញ​ពិធី​លៀង​តែ ដល់​និស្សិត​ខ្មែរ ផ្សារ​ភ្ជាប់​ទំនាក់ទំនង​វប្បធម៌​នៃ​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ

ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ គឺជាប្រភពអាហារូបត្ថម្ភដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ទារក!

March 22, 2019 Khmer News Live 0

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បានផ្តល់ដំបូន្មានឱ្យបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ យ៉ាងហោចណាស់បាន […]