ឲ្យអូនៗរៀង!! ជិះម៉ូតូ ភ្លឺកមើលគេនោម ឡើងធ្លាក់ប្រឡាយ! ដាច់នោមគេខ្ទេច!

Share this...
Share on Facebook
Facebook

កុំថាតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ កើតឡើងដោយសារជិះឡានម៉ូតូភ្នែកនៅនឹងទូរស័ព្ទដៃរ។ សម័យឥឡូវ ចែៗយើងភ្លឺកមើល បុរសៗ ឈបាញ់នោម ក៏ច្រឡោតដួលម៉ូតូនឹកស្មានមិនដល់ដែរ។

ដកស្រង់ចេញពីអាខោនហ្វេសបុកមួយ ឈ្មោះ Channa Doung, ឃើញថាដួលឈឺគ្រាន់បើដែរ។ ចឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្ន ក្នុងពេលបើកបរ, កុំមើលគេនោមដូចគាត់, ខូចមុខមាត់ ខានទៅលេងភ្ជុំធំ។