ខឹងគេជិះប៊ិបុក សងសឹក បើកឡានបុកគេវិញខ្ទេចតគូទក្រោយ

Share this...
Share on Facebook
Facebook

បើយោងតាមពិតaccount គណនីហ្វេសប៊ុកមួយបានបះវីដេអូក្រោយពេលដែលមានឡានមួយគ្រឿងចង់រកបុកគាត់។

ក្រោយមកទៀតគាត់ក៏បានចូលក្នុងឡានរបស់គាត់គាត់ក៏សំដៅបោះពួយទៅរុកក្ដិតម្ចាស់ឡានដែលចងពួកគាត់នោះលាន់ឮដូចរន្ទះហើយក៏ខ្ទេចគូទឡានអស់ទាំងស្រុង។

សូមតាមដាននូវវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា។