កំពូលអ្នកគិតលុយ! អាចគិតលុយនេះសាហាវដូចស្រីស្អាតម្នាក់នេះអត់?

Share this...
Share on Facebook
Facebook

ចង់គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មមួយអោយបានល្អដាច់ខាតត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងបញ្ជី។ ដូច្នេះម្ចាស់អាជីវកម្មមួយណាក៏ដោយក៏ចេះគិតលុយដែរ។

ប៉ុន្តែសម្រាប់នារីម្នាក់នេះវិញ ជំនាញគិតលុយរបស់គាត់គឺថាល្បឿនរន្ទះចឹងហ្មង។

ដោយសារតែរវល់ខ្លាំងពេក នៅពេលដែលគិតលុយ ដៃរបស់គាត់ចុចកាស្យូ និង ភ្នែករបស់គាត់សម្លឹងអតិថិជន។