សេីចទៀតហេីយ ! កំពូលមហាប្រកួត! មេីលហេីយដឹងតែចុកពោះ!

Share this...
Share on Facebook
Facebook

មិនយូរប៉ុន្មានឡុងសុវណ្ណឌឿននឹងលេងនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែក៏នឹងព្យាយាមប្រកួតប្រជែងជាមុនផងដែរ។ គាត់បាននិយាយថាមិនដែលបានប៉ះគូប្រជែងដូច្នេះអស្ចារ្យ។ ទេពកោសល្យរបស់ដៃគូគាត់ត្រូវបានខូច។ អ្នកកម្រនឹងទទួលបានការប្រលងតែនៅលើកម្មវិធី។

សូមទស្សនាជាមួយគ្នា។ ចែករំលែកភាពសប្បាយរីករាយ។

ដោយ: VIC517 / Authorized by: amapapa