បរិបូណ៌ណាស់បងប្អូន ថ្ងៃភ្ជុំធំ!

Share this...
Share on Facebook
Facebook

ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងថ្ងៃភ្ជុំធំឧបាសកឧបាសិកាទាំងឡាយតែងតែយកចង្ហាន់ជាច្រើនទៅប្រគេនលោកនិងរាប់បាត្រនៅទីវត្តអារាមនានាទូទាំងទីក្រុងក្នុងបណ្តាខេត្ត។

នៅឆ្នាំនេះក៏មិនខុសពីឆ្នាំមុនប៉ុន្មានដែលមាន ចង្ហាន់ច្រើនត្រៀបត្រាយ៉ាងខ្លាំង។

រូបភាពនេះគឺជាវត្តដែលអាចមិនបានទៅលេងនៅឯខេត្តបាត់ដំបង។ ចុះចំណែកបងប្អូនវិញតើបានទៅវត្តណាថាខ្មែរក្នុងថ្ងៃភ្ជុំនេះ?