អស្ចារ្យមែន ! ដីនៅទឹកដីសំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង បានគេរកឃើញថា អាចដាំស្ពៃក្តោបដុះច្រើនណាស់!

Share this...
Share on Facebook
Facebook

យោងតាមឯកសារស្តីពីកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត Samlot របស់ខេត្តបាត់ដំបងអាចផ្គត់ផ្គង់ស្ពៃ 2-3 តោនក្នុងមួយថ្ងៃ។ ខេត្ត 3-4 មានអចិន្ត្រៃ។

ដីនេះអាចក្លាយជាគំរូមួយ! គ្រាន់តែបន្ថែមបច្ចេកទេសច្រើនទៀត!

ប្រសិនបើអ្នកជាកសិករខ្មែរអ្នកត្រូវតែមានដំណាំបន្លែផ្សេងទៀតដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកលែងនាំចូលពីបរទេស។

ដូច្នេះយើងត្រូវជម្រុញបន្លែខ្មែរមិនឱ្យខ្ចីថាយើងខ្ជិលមិនដឹងអ្វីទេខ្ញុំគាំទ្រផលិតផលរបស់យើងយ៉ាងពេញទំហឹងទោះជាតម្លៃមិនសំខាន់ក៏ដោយ។

ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែចូលរួមនិងចូលរួមផលិតផលខ្មែរដើម្បីរីកលូតលាស់ជាមួយគ្នា។