ឧបករណ៍ទំនើបរបស់ប៉ូលីសអាមេរិក តែប៉ុន្នេះ លោកចោរមិនអាចរត់រួចបានទៀតទេ (មានវីដេអូ)

Share this...
Share on Facebook
Facebook

នៅក្នុងយុគសម័យនេះយើងបានបង្កើតនូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ៗ មួយចំនួនដែលជួយកាត់បន្ថយអំណាចមនុស្សហើយជាពិសេសវាអាចជួយមនុស្សក្នុងការងារមួយចំនួនដែលមនុស្សមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដូច្នេះពួកគេកំពុងព្យាយាមស្វែងរក ។ ឧបករណ៍ខ្លះដើម្បីជួយបំពេញការងារទាំងនេះ។

ដូច្នេះនេះគឺជាឧបករណ៍ដ៏អស្ចារ្យដែលមើលទៅអស្ចារ្យព្រោះវាមានសមត្ថភាពបញ្ឈប់រថយន្តនៅពេលបើកបរដូច្នេះនៅពេលដែលរថយន្តកំពុងបើកបរដោយខុសច្បាប់ឬក្នុងករណីដែលកំពុងដំណើរការឧបករណ៍នេះវាអាចជួយបាន។ ប៉ូលីសធ្វើការនៅពេលដែលដេញជនល្មើសហើយអាចបញ្ឈប់រថយន្តបានភ្លាមៗ។
ដោយ: សុវណ្ណា / បានអនុញ្ញាតដោយ: Amapapa.me