វីដេអូប៉ូលិសចរាចរណ៍យកលុយ 100ដុល្លារពីជនជាតិចិន

Share this...
Share on Facebook
Facebook

ភ្នំពេញ: នៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសសកម្មជនចរាចរដែលយកប្រាក់របស់ចិនតាមផ្លូវដោយរថយន្តនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក។ ទាក់ទិននឹងខ្សែវីដេអូនៅក្នុងករណីនគរបាលចរាចរបានចាប់ខ្លួនរថយន្តចិនដោយខុសច្បាប់ក៏មានការរិះគន់ខ្លះៗអំពីនគរបាលចរាចរណ៍ផងដែរ។

ជាមួយគ្នាបានប្រកាសថា (ច្បាប់ដែលពួកគេមិនបានធ្វើប៉ុន្តែជំនួសមកវិញដើម្បីចាប់យកតែលុយខ្មែរឬបរទេស) ។ ហើយឥឡូវនេះវីដេអូខ្លីមួយត្រូវបានផ្សាយដោយមហាជន។ ហ្វេសប៊ុកក៏ល្អណាស់។

ប្រភព:
កោះនៃសន្តិភាព