សង្សាសុំឆែកទូរស័ព្ទ ភ័យពេកលេបចូលក្នុងពោះ

Share this...
Share on Facebook
Facebook

ជាធម្មតាគូស្នេហ៍ថ្មីថ្មោងតែងតែមានការសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមក។

សម្រាប់រឿងនេះគឺវាបានកើតឡើងទៅលើគូស្នេហ៍មួយគូដែលមិត្តស្រី បានចូលទៅទាន់មិត្តប្រុសនៅក្នុងបន្ទប់ហើយក៏សុំឆែកទូរស័ព្ទរបស់មិត្តប្រុសខ្លួនឯង។

មិនដឹងជាមូលហេតុអ្វីខ្លះនោះមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចពេកក៏លើកទូរស័ព្ទនោះចូលក្នុងពោះបាត់ទៅ។

ហើយក៏បានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យអីុមឺចិនសីុជាបន្ទាន់។