កំពូលហើយ! សម័យនេះ គេភ្ជាប់ពាក្យ LIVE តាមហ្វេកបុក

Share this...
Share on Facebook
Facebook

ហ្វេសប៊ុក: ពិធីខួបកំណើតមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីរំឭកសាច់ញាតិថាកូនប្រុសនិងកូនស្រីរបស់ពួកគេបានចូលរួម។ វាក៏ជាពេលវេលាដើម្បីបង្ហាញពីក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីផងដែរ។ ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះមានកម្មវិធី WordPress មួយដែលធ្វើឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បណ្តាញសង្គមបន្ទាប់ពីកូនប្រុសជាប់រវល់នៅបរទេស។ ដូច្នេះការសម្តែងនេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយវីដេអូពីបុរស។ យើងក៏អាចហៅវាថាការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត។